Over P&O Yield

Experts in Human Resource Management

Onze 5 Resultaatgebieden:

Het rendement van uw

Human Resource Management
Uitgangspunt bij onze inzet is altijd de optimale benutting van medewerkers en middelen in het behalen van de bedrijfsdoelen.     

Onze brede ervaring in Human Resources Management maken het ons mogelijk om verbanden te zien  en oorzaken aan te wijzen 


In human resource management zijn er maar weinig gebieden waarin P&O Yield geen ervaring heeft opgedaan.

Ook wij zijn soms achter trends aangelopen om er later achter te komen dat dit oude wijn in nieuwe zakken betrof of gewoon een hype. Die ervaring is onze grootste kracht om bedrijven te assisteren bij  b.v. transities op het personeelsvlak.


 

Voor bedriijven met 70 medewerkers of meer, begint Personeelszaken een factor te worden die niet alleen serieus tijd vraagt maar ook kwaliteit en inzicht.  In alle hectiek en administratieve last groeien zaken historisch. Een hereiking is dan vaak zinvol om de kostbare middelen eens tegen het licht te houden op hun juiste inzet en resultaat.


Naast zaken die eventueel door een CAO zijn bepaald, liggen er ook kosten in de eigen bedrijfsregelingen die zo gegroeid zijn. Ooit logisch maar anno vandaag toe aan een evaluatie op nut en noodzaak.


Met een zeer ruime ervaring in vrijwel alle aspecten van Human Resources Management helpt P&O Yield u  om personele zaken met de neus in de gewenste richting te zetten. 
1

BELONINGSBELEID

Het verschaffen van inzicht en het maken van doordachte keuzes gebaseerd op feiten, daar gaat het om.  Zo worden middelen toe-gewezen aan doelen die aan re-sultaat bijdragen.

2

DUURZAME INZETBAARHEID

Bijna een hype, maar met snel opeenvolgende ontwikkelingen en oplopende pensioenleeftijd een serieus item.

3

PERFORMANCE MANAGEMENT

Hoe beoordeel- en beloon je medewerkers op een wijze die de bedrijfsdoelen positief beïn-vloeden en medewerkers aan je bindt.

4

TARGETED SEARCH

De betere aanpak van werving & selectie. Gericht op het vinden van precies die candidaat.  Geen sleepnet maar met scherp schieten!

5

ORGANISATIEONTWIKKELING

Tijd nemen om met een frisse blik  tot de kern door te dringen. Voor lief genomen processen en structuren tegen het licht houden en acties vast-leggen. Daarmee kom je verder.